OBAVIJEST

Skupština IPA Sekcije BiH biti će održana 12-14.05.2017. godine u Livnu. Tako je određeno na 17 sastanku Upravnog odbora IPA Sekcije BiH održanoj 9.3.2017. godine u Sarajevu.
Skupština je godišnja/izvještajna, a na njoj će kao gosti sudjelovati i predstavnici zemalja regije.